[Openstandaarden] Overheid kiest radicaal voor Open Document-formaat (ZDnet)

Curd Delsemme curd.delsemme at lille.be
Mon Jun 26 13:13:37 CEST 2006


Hallo


Wat mij betreft is dit fantastisch nieuws, maar weet er iemand of dit 
ook gaat gelden voor gemeenten en ocmw's? 

En telt deze maatregel alleen voor documenten die men gaat archiveren of 
ook voor alle communicatie die men gaat doen? Het is immers zo dat een 
boel administratieve paketten, nu documenten genereren in .doc formaat 
(bv. een bouwvergunning), vaak nog via ms word marco's. Gaat men dan ook 
opleggen dat die software documenten in een open formaat moet afleveren?
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: curd.delsemme.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 291 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20060626/9f3955c9/curd.delsemme-0003.vcf


More information about the Openstandaarden mailing list