[Openstandaarden] Overheid kiest radicaal voor Open Document-formaat (ZDnet)

Geert Uytterhoeven geert at linux-m68k.org
Mon Jun 26 18:40:15 CEST 2006


On Fri, 23 Jun 2006, Peter Vandenabeele wrote:
> On 6/23/06, Amedee Van Gasse <amedee at amedee.be> wrote:
> > Die was verplaatst van 15:00 naar 15:30.
> 
> Dit is nu wel duidelijk, officieel en publiek:
> 
>  Open standaarden
>  (2006-06-23)
> 
>  Persbericht van de Ministerraad
> 
>  Gebruik open standaarden voor de uitwisseling van kantoordocumenten

En als ik me niet vergis is er slechts één Internet-voor-iedereen-pakket dat al
klaarstaat voor toekomstige communicatie met de overheid.

'k Ben benieuwd voor de volgende editie...

Iemand al geïnterpelleerd bij de grote PC-fabrikanten of ze bereid zijn hun PCs
in België standaard uit te rusten met ODF-compatibele software?

Gr{oetje,eeting}s,

						Geert

--
Geert Uytterhoeven -- There's lots of Linux beyond ia32 -- geert at linux-m68k.org

In personal conversations with technical people, I call myself a hacker. But
when I'm talking to journalists I just say "programmer" or something like that.
							    -- Linus Torvalds


More information about the Openstandaarden mailing list