[Openstandaarden] Re: feedback profiel "verantwoordelijke interoperabiliteit"

Herman Bruyninckx Herman.Bruyninckx at mech.kuleuven.be
Tue May 16 12:23:10 CEST 2006


On Mon, 15 May 2006, Peter Strickx wrote:

> Dit is het profiel "verantwoordelijke interoperabiliteit" dat binnenkort
> zal gepubliceerd worden. Omdat binnen die rol "open standaarden"
> heel belangrijk zijn had ik graag van jullie:
> - feedback mbt. het profiel (ontbreken er belangrijke vereisten of staan er
> nutteloze vereisten in ?)
Ik zie interne en externe contacten, maar die laatste zijn beperkt tot
"leveranciers". Ik denk dat er in die categorie een heel belangrijke
doelgroep vergeten is, namelijk de andere overheden (steden, regios, EU),
VZWs zonder winstoogmerk opgericht door deze spelers (zoals
<http://www.smals-mvm.be>, de intercommunales zoals Helics en Digipolis, en.)
Zeker omdat daar overal de trend naar "mutualisering" [1] (en dus open
standaarden) erg groeiende is.

Herman

[1] "Mutualisering" = de term die in eGov kringen wordt gebruikt voor het
gezamenlijk (laten) ontwikkelen van ICT door overheidsinstanties, van
allerlei aard. Bijvoorbeeld:
<http://www.idealx.com/content/view/56/84/lang,nl/>

--
   K.U.Leuven, Mechanical Eng.,  Mechatronics & Robotics Research Group
     <http://people.mech.kuleuven.be/~bruyninc> Tel: +32 16 322480

Disclaimer: http://www.kuleuven.be/cwis/email_disclaimer.htm
More information about the Openstandaarden mailing list