[Openstandaarden] Nederlandse commissie EZ van de Tweede Kamer keurt enthousiast het actieplan voor open standaarden goed

Peter Vandenabeele peter at vandenabeele.com
Thu Dec 13 21:26:28 CET 2007


http://www.vandenabeele.com/actieplan-Nederland-goedgekeurd-in-tweede-kamer

  ... ook hier is de keuze voor Open Standaarden quasi unaniem genomen, terwijl
  er voor de bevoordeling van Open Source toch bepaalde bedenkingen gemaakt
  zijn ...

Met Vr. Gr.

Peter Vandenabeele
http://www.vandenabeele.com/


More information about the Openstandaarden mailing list