[Openstandaarden] Anderhalf jaar stilte - hoe is het nog met open standaarden?

Philip Paeps philip at paeps.cx
Tue Jan 26 12:58:54 CET 2010


Het viel me vanmorgen op dat er op deze lijst inmiddels al ongeveer anderhalf
jaar doodse stilte hangt. Vandaar. Hoe is het nog met open standaarden?

Als ik wat rondkijk, worden er nog steeds veel wielen opnieuw uitgevonden,
zonder teken van standardisering.

Ben ik gewoon cynisch? Is er nog hoop?

 - Philip

-- 
Philip Paeps                  Please don't Cc me, I am
philip at paeps.cx                 subscribed to the list.

 If the assumptions are wrong,
 the conclusions aren't likely to be very good.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 196 bytes
Desc: not available
URL: <http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20100126/67b022f7/attachment.bin>


More information about the Openstandaarden mailing list