[Openstandaarden] Anderhalf jaar stilte - hoe is het nog met open standaarden?

Jeff Verheyen jeff.verheyen at ampersant.be
Tue Jan 26 17:43:47 CET 2010'k Zie niet in wat 'toegankelijkheid' dan met (open) 'standaarden' te
maken heeft.

Visualisatie is iets wat door de client moet opgelost worden.On Tue, 2010-01-26 at 17:36 +0100, Christophe Strobbe wrote:
> At 17:21 26/01/2010, you wrote:
> >Christophe,
> >
> >
> >Wil je nu zeggen dat bijvoorbeeld automatische data uitwisseling voor
> >facturatie niet enkel 'open' moet zijn maar ook 'toegankelijk'???
> 
> Als een formaat enkel dient voor uitwisseling van gegevens tussen 
> machines, dan is toegankelijkheid niet relevant. Toegankelijkheid is 
> echter wel relevant wanneer iets in een gebruikersinterface 
> terechtkomt. Het is dus heel relevant voor formaten zoals HTML, SVG, 
> XForms, ODF, PDF, en voor software (browsers, kantoorsoftware, 
> desktopomgevingen zoals GNOME, enzovoort), maar niet voor een taal 
> als XSLT of een protocol zoals TCP.
> 
> Groeten,
> 
> Christophe
> 
> 
> 
> 
> >Jeff
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >On Tue, 2010-01-26 at 17:12 +0100, Christophe Strobbe wrote:
> > > At 14:09 26/01/2010, Herman Bruyninckx wrote:
> > > >On Tue, 26 Jan 2010, Philip Paeps wrote:
> > > >>(...)  Hoe is het nog met open standaarden?
> > > >>
> > > >>Als ik wat rondkijk, worden er nog steeds veel wielen opnieuw 
> > uitgevonden,
> > > >>zonder teken van standardisering.
> > > >
> > > >Waarom zou er geen hoop zijn...? :-)
> > > >
> > > >Natuurlijk moet die hoop wel best ondersteund worden met concrete acties.
> > > >Maar als "wij" een aantal degelijke voorstellen doen (aan overheden, in de
> > > >eerste plaats) dan zullen er wel een paar resultaten uit de bus 
> > komen. Maar
> > > >dit vraagt niet te onderschatten inspanningen om (i) te 
> > identificeren welke
> > > >deel-gebieden het makkelijkst een standaardisatie-voorstel zouden
> > > >accepteren, (ii) die standaardisatie-voorstellen effectief 
> > voorbereiden, en
> > > >(iii) het lobby-werk doen om die standaarden te motiveren bij de
> > > >beslissingsnemers.
> > >
> > > Als ik "open" eens op een andere manier mag interpreteren, zou ik
> > > daar nog een punt aan willen toevoegen, namelijk toegankelijkheid
> > > voor personen met een functiebeperking. Aangezien de bevolking in
> > > heel veel landen vergrijst, zijn er ook steeds meer personen met
> > > functiebeperkingen (ook rekenen ze zichzelf niet tot die groep).
> > > * CEN en ISO hebben sinds een aantal jaren een "guide" met algemene
> > > richtlijnen voor technische commissies en werkgroepen om meer
> > > rekening te houden met de noden van ouderen en personen met een
> > > functiebeperking. Voor achtergrond en zo, zie
> > > <http://nl.wikipedia.org/wiki/CEN/CENELEC_Guide_6> of
> > > <http://en.wikipedia.org/wiki/CEN/CENELEC_Guide_6>.
> > > * Het gebruik van deze CEN/CENELEC Guide 6 is nog veel te beperkt. De
> > > Europese Commissie financiert daarom een klein project om dit te
> > > promoten; zie <http://www.stand4all.eu/>.
> > > * Voor sommigen beginnen te morren dat standaarden van CEN en ISO
> > > geen open standaarden zijn, wijs ik erop dat ik buiten ISO, CEN,
> > > CENELEC en ETSI geen standaardisatieorganisaties ken met een
> > > gelijkaardig richtlijnendocument. Men hoeft trouwens niet in CEN of
> > > ISO bezig te zijn om deze richtlijnen te gebruiken. Buiten bestaande
> > > standaardisatieorganisatie werd ook "Involving people with
> > > disabilities in the standardisation process" geschreven:
> > > 
> > <http://www.tiresias.org/about/publications/disabilities_standardisation/index.htm>.
> > >
> > >
> > >
> > > >Dit soort mailinglijsten is typisch bevolkt door techneuten, die 
> > vooral (i)
> > > >en (iii) onderschatten...
> > >
> > >
> > > ... en die gewoonlijk niets kennen van toegankelijkheid.
> > >
> > > Groeten,
> > >
> > > Christophe Strobbe
> > >
> > >
> >--
> >Ampersant bvba - Jeff Verheyen
> >  Dr. Jacobsstraat 1 - 2570 DUFFEL - Belgium
> >  Tel: +32 15 32 36 19 - Fax: +32 15 32 37 90
> >  Email: jeff.verheyen at ampersant.be
> >  Website: http://www.ampersant.be/
> 
> 
> -- 
> Christophe Strobbe
> K.U.Leuven - Dept. of Electrical Engineering - SCD
> Research Group on Document Architectures
> Kasteelpark Arenberg 10 bus 2442
> B-3001 Leuven-Heverlee
> BELGIUM
> tel: +32 16 32 85 51
> http://www.docarch.be/
> ---
> "Better products and services through end-user empowerment" 
> http://www.usem-net.eu/
> ---
> Please don't invite me to LinkedIn, Facebook, Quechup or other 
> "social networks". You may have agreed to their "privacy policy", but 
> I haven't.
> 
> _______________________________________________
> Openstandaarden mailing list
> Openstandaarden at openstandaarden.be
> http://openstandaarden.be/mailman/listinfo/openstandaarden
-- 
Ampersant bvba - Jeff Verheyen
 Dr. Jacobsstraat 1 - 2570 DUFFEL - Belgium
 Tel: +32 15 32 36 19 - Fax: +32 15 32 37 90
 Email: jeff.verheyen at ampersant.be
 Website: http://www.ampersant.be/More information about the Openstandaarden mailing list