[Openstandaarden] Anderhalf jaar stilte - hoe is het nog met open standaarden?

Christophe Strobbe christophe.strobbe at esat.kuleuven.be
Wed Jan 27 11:47:37 CET 2010


At 11:15 27/01/2010, Cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
>On Tuesday 2010-01-26, Christophe Strobbe wrote:
> > Ik weet wat separation of concerns betekent, maar een client kan niet
> > zomaar een ontoegankelijk document toegankelijk maken.
> >
> > Indien het documentformaat niet de nodige kenmerken heeft (b.v.
> > elementen en attributen in een markuptaal), dan zou de client dit
> > allemaal moeten achterhalen door middel van een soort reverse
> > engineering. Dit is niet haalbaar. Bijvoorbeeld, zelfs met algoritmes
> > die kunnen bepalen wat in een afbeelding staat kan men nog niet
> > bepalen wat het juiste tekstalternatief zou zijn.
> > Het is pas wanneer het documentformaat de nodige
> > toegankelijkheidskenmerken bezit, dat auteurs ze kunnen gebruiken en
> > clients de nodige informatie (idealiter via gestandaardiseerde APIs)
> > kunnen doorgeven aan de technische hulpmiddelen die gebruikt worden
> > door personen met een handicap.
>
>Mee eens maar:
>1) dat is een discussie die bij de vorming van de standaard moet gevormd
>worden (dus in het standaardcomitee in kwestie)

Volledig juist, vandaar de eerder vermelde CEN/CENELEC Guide 6 (de 
gratis beschikbare versie van ISO Guide 71).


>2) deze lijst is voor het promoten van het gebruik van open standaarden en
>dat is een losstaand paar mouwen.

Bij open standaarden is het gemakkelijker om na te gaan of de nodige 
toegankelijkheidsfeatures aanwezig zijn en is er door de grotere 
openheid van het standaardisatieproces meer gelegenheid tot 
commentaar op de toegankelijkheid. Het is precies omdat ontwikkelaars 
van technische hulpmiddelen te veel reverse engineering moeten doen 
dat open standaarden relevant zijn voor toegankelijkheid. (Uiteraard 
voor zover die standaarden relevant zijn voor een 
gebruikersinterface.) Vanuit het standpunt van open standaarden lijkt 
toegankelijkheid misschien een totaal aparte kwestie, maar vanuit het 
standpunt van toegankelijkheid is de openheid van standaarden juist 
een belangrijk voordeel.
Zie ook "De rol van open standaarden" op 
<http://www.webrichtlijnen.nl/achtergrond/onderzoek/open-standaarden/> 
(bij de webrichtlijn van de Nederlandse overheid, die ook rekening 
houden met toegankelijkheid).

Met vriendelijke groeten,

Christophe Strobbe


-- 
Christophe Strobbe
K.U.Leuven - Dept. of Electrical Engineering - SCD
Research Group on Document Architectures
Kasteelpark Arenberg 10 bus 2442
B-3001 Leuven-Heverlee
BELGIUM
tel: +32 16 32 85 51
http://www.docarch.be/
---
"Better products and services through end-user empowerment" 
http://www.usem-net.eu/
---
Please don't invite me to LinkedIn, Facebook, Quechup or other 
"social networks". You may have agreed to their "privacy policy", but 
I haven't.More information about the Openstandaarden mailing list