[Openstandaarden] ODF, DAISY, ePub

Christophe Strobbe Christophe.Strobbe at esat.kuleuven.be
Wed Apr 13 11:57:48 CEST 2011


Hallo,

Zoals jullie misschien al weten heeft het OASIS Open Document Format for
Office Applications (OpenDocument) TC [1] vorige maand ODF Version 1.2
goedgekeurd [2]; de standaard zou binnenkort op hun website beschikbaar
moeten zijn.

Momenteel wordt ook werk gemaakt van DAISY 4, de nieuwe versie van de de
factostandaard voor digitale audioboeken, en ePub 3, voor e-books. Beide
formaten zouden naar elkaar toe groeien. Het DAISY-consortium publiceerde
hier eerder al artikels over [3]. De eerste ontwerpversie van ePub 3 werd
in februari publiek gemaakt [4].


[1] <http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office>
[2] <http://lists.oasis-open.org/archives/office/201103/msg00089.html>
[3] <http://www.daisy.org/planet-2010-12>
[4] <http://www.epubbooks.com/blog/705/epub3-first-public-draft-released>

Groeten,

Christophe

-- 
Christophe Strobbe
K.U.Leuven - Dept. of Electrical Engineering - SCD
Research Group on Document Architectures
Kasteelpark Arenberg 10 bus 2442
B-3001 Leuven-Heverlee
BELGIUM
tel: +32 16 32 85 51 
www.docarch.be
Twitter: @RabelaisA11y


More information about the Openstandaarden mailing list