[openstandaarden] Lijst met formaten online

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Wed Apr 3 10:45:48 CEST 2002


On Tue, Apr 02, 2002 at 10:23:41PM +0000, Bram Vandoren wrote:
> Aanvullen, verbeteren en commentaar geven is uiteraard toegestaan.

[...]
  Word, WordPerfect, e.a.

   De Word, WordPerfect en formaten van sommige andere tekstverwerkers zijn
   gesloten standaarden. Voor het raadplegen van informatie in deze bestanden
   is men dus gebonden aan een software leverancier.
[...]

Is de term "standaarden" (in de zin "De Word, WordPerfect ... zijn gesloten
standaarden") wel toepasbaar hier?

Mvg,
	Sven Vermeulen
	aka SwifT

-- 
The memory management on the PowerPC can be used to frighten small
children. (Linus Torvalds.)

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020403/4baf9fdf/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list