[openstandaarden] Lijst met formaten online

Frank Van Damme frank.vandamme at student.kuleuven.ac.be
Wed Apr 3 10:16:12 CEST 2002


On Wednesday 03 April 2002 10:45 am, you wrote:
> > Aanvullen, verbeteren en commentaar geven is uiteraard toegestaan.
>
> [...]
>   Word, WordPerfect, e.a.
>
>    De Word, WordPerfect en formaten van sommige andere tekstverwerkers zijn
>    gesloten standaarden. Voor het raadplegen van informatie in deze
> bestanden is men dus gebonden aan een software leverancier.
> [...]
>
> Is de term "standaarden" (in de zin "De Word, WordPerfect ... zijn gesloten
> standaarden") wel toepasbaar hier?

Axioma: een standaard is per definitie open.

Frank


-- 
homepage:       www.student.kuleuven.ac.be/~m9917684
jabber (=IM):   yalu at jabber.com
No part of this copyright message may be reproduced, read or seen, 
dead or alive or by any means, including but not limited to telepathy  
without the benevolence of the author.More information about the Openstandaarden mailing list