[openstandaarden] Vereniging Open Standaarden: ff voorstellen

Marc Leeman marc.leeman at ieee.org
Wed Apr 3 16:46:58 CEST 2002


> > In de tijd die nog overschiet, probeer ik aan ktranscode te werken en
> > aan een port van de yepp software naar Linux (vooral voor dit eerste is
> > nog volk gezocht).
> 
> Hmmm... een google search maakt niet veel duidelijk. Wat zijn die programma's 
> juist? Transcode klinkt bekend: video streaming tool, en de "K" ervoor 
> betekent "voor KDE"?

Ja, het is een KDE interface voor transcode (onder het motto, het moet
niet allemaal commandline zijn wat de klok slat, maar ik ga
waarschijnlijk de eigen tool niet gebruiken).
De code staat op sourceforge, maar die compileert niet meer. We zijn een
versie gewoon vanaf scratch aan het herbouwen...

yepp is een programma die MP3s laat op een Samsung YEPP Mp3 speler.

-- 
       greetz, marc
 
BOFH excuse #36:

dynamic software linking table corrupted
pgp Key ID: 0xD3562DE1
     Key fingerprint = 890C E47F 1589 F240 9CC8  C60C 510A 63D3 D356 2DE1
Linux scorpius.dyndns.org 2.4.19-pre4 #1 Tue Apr 2 22:47:06 CEST 2002 i686 unknown
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020403/ff025765/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list