[openstandaarden] update twee html file'kes

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Wed Apr 3 20:50:02 CEST 2002


On Wed, Apr 03, 2002 at 07:49:55PM +0200, Wim Stubbe wrote:
> Greetz,
> 
> alien
> 
>                 Nuttige info
> 
>  Een lijst met open formaten vind je voorlopig [1]hier.
> 
> References
> 
>  1. http://bram.be/formaten.html

Staat er al een preciese definitie vast van "toegankelijk"? Wat wordt er 
bedoeld als GIF "niet toegankelijk" is en JPEG wel? Gif is niet open, 
ok, maar voor zover ik weet toch wel toegankelijk op alle platformen?

groeten

Dieter

-- 
Sent by dieter running Linux 2.4.16 on an i686
8:46pm up 10:57, 3 users, load average: 0.04, 0.17, 0.09
homepage: http://studwww.rug.ac.be/~dvuytvan/

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020403/429ed635/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list