[openstandaarden] update twee html file'kes

Wim Stubbe alien at alienservices.dyndns.org
Wed Apr 3 21:22:07 CEST 2002


On Wednesday 03 April 2002 20:50, you wrote:
> On Wed, Apr 03, 2002 at 07:49:55PM +0200, Wim Stubbe wrote:
> > Greetz,
> >
> > alien
> >
> >                 Nuttige info
> >
> >  Een lijst met open formaten vind je voorlopig [1]hier.
> >
> > References
> >
> >  1. http://bram.be/formaten.html
>
> Staat er al een preciese definitie vast van "toegankelijk"? Wat wordt er
> bedoeld als GIF "niet toegankelijk" is en JPEG wel? Gif is niet open,
> ok, maar voor zover ik weet toch wel toegankelijk op alle platformen?
>
> groeten
>
> Dieter

Dat moet nog bepaald worden. Als iemand zich geropen voelt een tekstje op te 
maken, als voorstel.

Dan kunnen we daar wat aan sleutelen, toevoegen, en op de tijdelijke site 
gooien. ;-)

Zelf ben ik van plan wel iets op te stellen, ten gepasten tijde, dwz als mijn 
vriendin eens voor een paar uurkes weg is. Maar niemand hou je tegen, ik 
zeker niet want ik ben aartslui ;-)More information about the Openstandaarden mailing list