[openstandaarden] update twee html file'kes

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Wed Apr 3 22:21:26 CEST 2002


On Wed, Apr 03, 2002 at 10:00:57PM +0200, Herman Bruyninckx wrote:

> `Toegankelijkheid' (accessibility) betekent eigenlijk dat niet-normale
> gebruikers (blinden, manueel gehandicapten, ...) ook toegang kunnen
> hebben tot een website of een grafische interface. Ik heb nog niet
> gehoord van `toegankelijke standaarden'... Als de formaat-standaard
> open is staat er niks in de weg om programma's te maken op gelijk welk
> OS om gelijk wat met het formaat te doen. Eisen dat alles beschikbaar
> is op elke computer gaat te ver.

Ik zat in mijn achterhoofd met die "toegangelijkheid" bij grafische
formaten in die gepubliceerde pagina. In dat geval is er op een alt-tag
in een html-document na geen sprake van een "toegankelijke" gif of png 
lijkt me.

Maar inderdaad: voor bestandsformaten is platformonafhankelijkheid 
grotendeels verbonden met de openheid ervan.

> Het kan ook geen kwaad om op de uitleg-pagina het verschil duidelijk
> te maken tussen een `bestandsformaat' en `software' die met dat
> bestandsformaat overweg kan. We kunnen openheid van de
> bestandsformaten eisen, maar niet de openheid van de software.

Volledig akkoord.

> 
> > Bovendien moet er zo goed als mogelijk rekening gehouden worden met
> > raadpleging door personen met een handicap, van welke aard dan ook
> > (visueel, auditief, lichamelijk, verstandelijk).
> 
> Dus niet `bovendien' :-)

Shame on me :), wordt dus:

Een informatieplatform is "toegankelijk" als er zo goed als mogelijk 
rekening gehouden wordt met de raadpleging door personen met een 
handicap, van welke aard dan ook.

groeten

Dieter

-- 
Sent by dieter running Linux 2.4.16 on an i686
10:06pm  up 12:17,  5 users,  load average: 0.02, 0.18, 0.18
homepage: http://studwww.rug.ac.be/~dvuytvan/
More information about the Openstandaarden mailing list