[openstandaarden] update twee html file'kes

Marc Leeman marc.leeman at ieee.org
Wed Apr 3 22:53:01 CEST 2002


> Een bepaald bestandsformaat is toegankelijk wanneer het op alle gangbare
> hardware onder elk gangbaar besturingssysteem kan geraadpleegd worden.  
> (eventueel gangbaar vervangen door "zo goed als alle"?)

alle verleden, huidige en toekomstige hardware platformen voor zover dit
technisch mogelijk is.
Dit sluit uit dat er dingen gebeuren zoals nieuwe US wetgevingen willen
opdringen dacht ik.

-- 
       greetz, marc
 
BOFH excuse #371:

Incorrectly configured static routes on the corerouters.
pgp Key ID: 0xD3562DE1
     Key fingerprint = 890C E47F 1589 F240 9CC8  C60C 510A 63D3 D356 2DE1
Linux scorpius.dyndns.org 2.4.19-pre4 #1 Tue Apr 2 22:47:06 CEST 2002 i686 unknown
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020403/746d1ceb/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list