[openstandaarden] formaten

Marc Leeman marc.leeman at ieee.org
Wed Apr 3 22:49:19 CEST 2002


> MP3
> Het mp3-formaat is gekend, maar om een encoder (het programma dat geluid 
> omzet in dit formaat) te gebruiken moet je een vergoeding betalen aan het 
> Fraunhofer instituut, dat dit formaat ontwikkeld heeft.
> Open standaard: nee
> Toegankelijk: nvt.

Hm.
Is hiet niet enkel voor commerciele licenties? Anders zou dit willen
zeggen dat bladeenc en gogo niet legaal zijn. Lame is een uitzondering
als ik me niet vergis, omdat die geen mp3 formaat aflevert, maar wel een
formaat dat compatible is (a fine line). Allez, zo meen ik me toch te
herinneren.
Lame is Not A Mp3 Encoder of zo...

-- 
       greetz, marc
 
BOFH excuse #265:

The mouse escaped.
pgp Key ID: 0xD3562DE1
     Key fingerprint = 890C E47F 1589 F240 9CC8  C60C 510A 63D3 D356 2DE1
Linux scorpius.dyndns.org 2.4.19-pre4 #1 Tue Apr 2 22:47:06 CEST 2002 i686 unknown
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020403/90367750/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list