[openstandaarden] parallel tussen Esperanto en open standaarden

Giskart giskart at gmx.net
Thu Apr 4 22:11:26 CEST 2002


Er zijn volgens mij overeenkomsten tussen Esperanto en openstandaarden. 
 en dat wil graag in het volgende epistel toelichten. 
 
Esperanto is een taal, een middel om op een universele wijze te kunnen 
communiceren. Standaarden, of ze nu open zijn of niet hebben eigenlijk 
hetzelfde doel. Of we nu spreken op netwerkniveau of een bestandsformaat of 
een website, het gaat ook over een vorm van communicatie. 
 
Om te kunnen communiceren moeten zender en ontvanger elkaar kunnen begrijpen. 
 
Momenteel zijn er meer dan 6100 talen in gebruik op de Aarde. Deze zijn bijna 
allemaal volledig incompactiebel met elkaar, sommige hebben nog bepaalde 
raakvlakken met andere talen maar zelf dan is het onbetrouwbaar om daarop te 
vertrouwen. 
 
In de informatica is de chaos iets beperkter, er zijn diverse locale 
communicatieprotocollen mogelijk maar zijn er een paar standaarden die 
ervoor zorgen dat er communicatie mogelijk is buiten de eigen systemen en 
netwerken doormiddels van een gateway en een gemeenschappelijke standaard. 
 
Reeds sinds de oudste geschiedenis is het feit dat er geen gemeenschappelijke 
taal is die iedereen spreekt een belangrijk obstakel geweest tussen de 
verschillende volkeren en een reden tot wantrouwen en agressie. Communicatie 
tussen verschillende taalgroepen is enkel mogelijk via tolken. 
 
In de informatica maakt men gebruikt van conversie van bestanden in andere 
formaten. 
 
In beide gevallen is er sprake van verlies, van inefficiënt gebruik van 
middelen en vooral van het risico van fouten en sommige conversies zijn niet 
mogelijk of onbetaalbaar. 
 
Voor de taal waren er in het verleden en in het heden diverse "standaarden". 
Namelijk het Latijn, het Frans, het Engels en ook in bepaalde mate het 
Spaans, Portugees en zelfs het Nederlands was en is nog een beetje een 
grotere taal. De Microsoft van de talen is tegenwoordig het engels, voor de 
meeste mensen de vanzelfsprekende keuze. "Trouwens, iedereen spreekt toch 
Engels ?" 
 
Dit is niet volledig juist. Ongeveer 7 tot 8 % van de wereldbevolking spreekt 
Engels. En daarvan is er een zeer ruime groep die gebrekkig tot zeer 
gebrekkig Engels spreek. 
 
In de wereld van de informatica hebben sommige formaten een dergelijk groot 
overwicht dat ze in de praktijk gebruikt worden als een universeel formaat om 
informatie uit te wisselen. Ook al zijn het gesloten formaten en komt het 
voornamelijk door de zeer dominante positie van sommige producten van sommige 
firma's op de markt. Die dominatie is dan ook van een veel hogere orde dan 
bij de gesproken talen. (stats van www.startpagina.nl , een zeer populaire 
neutrale website: 100% internet exploiter en 99,3 % Windows ( 0,3 % MacOS ) )


Esperanto (of gelijkaardig) als tweede taal voor iedereen zou zeer positieve 
gevolgen hebben voor de vrede, de handel, de opvoeding, de cultuur. Iedereen 
zou met elkaar kunnen spreken als gelijken. Niet de ene die de taal van de 
andere spreekt en subtiliteiten en diepte mist. De monsterlijke bedragen die 
tegenwoordig gaan naar vertaalwerk door bedrijven en organisaties als de VN , 
de EU en dergelijke zouden wegvallen. 
 
Het juist gebruik van open standaarden zou ervoor zorgen dat programma's op 
een juiste manier de bestanden van andere programma's kan lezen en schrijven 
zonder enig verschil. Dat iedereen dat dat wil ondersteuning kan inbouwen 
voor een een bepaald formaat zonder een proces te riskeren. Een bepaalde 
firma kan dan niet door zijn marktoverwicht concurentie onmogelijk maken.
 
Esperanto is reeds 110 jaar oud. Er zijn naar beste weten tussen de 1 en 2 
miljoen gebruikers. De hebben allemaal Esperanto geleerd zonder enige hoop 
er ooit enig echt voordeel door te hebben ( zie mensen die zonder voordel, 
voor het goede doel aan de gratis, open source software werken) Er zijn in 
zeer veel landen diverse lokale verenigingen. Er is een koepelorganistaie 
met ruim 50.000 leden. Elk jaar is er een congres dat een steeds een aardige 
opkomst kent. Er zijn meer dan 30.000 boeken, origineel en vertaald, 
geschreven in het Esperanto en er zijn vele tijdschriften. Er is dus een 
serieuze organisatie. 
 
Dit alles en vraag eens aan "100 Vlamingen, Wat is Esperanto ?" De meeste 
gaan geen flauw benul hebben. Sommige gaan er iets van weten en denken dat 
het reeds is uitgestorven of er zonder iets over te weten volstrekt foutieve 
vooroordelen hebben. 
 
Het mooiste voorbeeld over het gebrek aan interesse voor Esperanto is 
samengevat in het volgende vooroordeel. 
 
"Most international organizations have firmly rejected Esperanto . . . 
Haven't they?" 
Esperanto has not been rejected by the UN or the EU. It hasn't even been 
considered. 
 
Zet hier eens de "opsenstandaarden-beweging tegenover. 
Net als de taalkwestie zien de mensen geen probleem. De mensen weten niet 
waarover het gaat en het kan hun ook niet schelen. Ze willen het niet weten. 
Gefundeerde intelligente argumenten hebben niemand kunnen overtuigen in meer 
dan 100 jaar om Esperanto te overwegen. Het overtuigen van het voordeel en 
de wenselijkheid van open standaarden lijkt mij in dat licht vreselijk 
moeilijk. 
 
De machtsverhoudingen zijn nu eenmaal wat ze zijn. Het Microsoft overwicht is 
immens. Bijna iedereen gebruikt Windows (TM), bijna iedereen gebruikt 
Microsoft Office (TM). Stuur een word-document naar een willekeurige 
internetgebruiker en er is een kans van meer dan 90% dat hij het kan lezen. 
Maak een website die enkel werkt met internet exploiter en hoeveel % sluit 
je uit ? Percenten na de komma. 
 
Let wel, ik ben het daar niet mee eens maar het is wel de realiteit. Ik wou 
hiermee aantonen dat er andere problemen zijn die eigenlijk veel ernstiger 
zijn waarvoor er reeds lang een oplossing is maar puur door onwetendheid en 
vooral het ontbreken van de wil om er iets aan te doen. Men niet verwachten 
dat de strijd tegen domheid op korte termijn, als het ooit al lukt, te 
winnen is. Volgens mij zal de strijd voor open standaarden zerker niet 
eenvoudiger zijn dan die van Esperanto.
 
Als je informatie wil over Esperanto, de pro's en contra's enzo, zie 
http://esperanto.kikker.be 

GiskartMore information about the Openstandaarden mailing list