[openstandaarden] -> [VOS]

Marc Leeman marc.leeman at ieee.org
Thu Apr 4 23:18:58 CEST 2002


On Thu, Apr 04, 2002 at 10:36:55PM +0200, -= COBNET =- wrote:

> Beter zou dus zijn dat ik voor mijn vrienden/familie/kennissen het 
> OpenOffice-formaat aanraad, want zij zijn "grafische mensen". Dus daarom 
> dat ik vooral zelf GUIs gebruik, omdat ik er dan zelf meer van ken en mijn 
> kennis kan overzetten op vrienden/familie/kennissen...

LyX of KLyX schijnt wreed goed te zijn en je kan exporteren naar TeX.
Maar ik ben geen expert op het gebied, ik gebruik LaTeX in combinatei
met vim.

-- 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020404/5cb0e74d/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list