[openstandaarden] -> [VOS] (argumentatie)

Marc Leeman marc.leeman at ieee.org
Thu Apr 4 23:21:59 CEST 2002


> Trouwens, kent hier iemand blinden/slechtzienden die van een braille-regel
> en/of voorlees-software gebruik maken?  Hun ervaringen zouden hier ook
> interessant zijn!

Er werkt wel zo iemand op ESAT, maar het zou nogal vreemd overkomen dat
die mens daarover aangesproken wordt. 
Als het initiatief deugt, gaan die mensen wel doorhebben waarom we het
doen en ga je er meer van horen...

-- 
       greetz, marc
 
BOFH excuse #94:

Internet outage
pgp Key ID: 0xD3562DE1
     Key fingerprint = 890C E47F 1589 F240 9CC8  C60C 510A 63D3 D356 2DE1
Linux scorpius.dyndns.org 2.4.19-pre4 #1 Tue Apr 2 22:47:06 CEST 2002 i686 unknown
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020404/be9ceb20/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list