[openstandaarden] -> [VOS]

Marc Leeman marc.leeman at ieee.org
Fri Apr 5 08:31:54 CEST 2002


 
> Mmm, kijk eens op
> <http://www.mech.kuleuven.ac.be/~bruyninc/pdf>  

Ik heb iets dergelijks staanop:
http://www.esat.kuleuven.ac.be/~mleeman/simple/publ.html
kwestie van een vergelijkings punt te hebben: maw, er zijn heel propere
dingen te doen met LaTeX en pdf.
 
> Ik gebruik dan bewust nog geen `geavanceerde PPT features' zoals die
> dynamisch geladen zinsopbouw e.d, want dat is om de muren van op te
> lopen. Je kan trouwens ook filmpjes of andere programma's opstarten
> vanuit je latex-pdf...

huh? Zijn dat van die features die je aandacht weghalen van de echte
inhoud van de presentatie?
In dat geval, neen dank U.
Bovendien is er wel een \stepwise omgeving dacht ik.

> Natuurlijk, omdat het de beste categorie van standaard is. Maar
> OpenOffice is zover (nog) niet.

Persoonlijk zie ik niet echt een toekomst met OpenOffice, tenzij ze
_zwaar_ gaan werken om die code te herstructureren. Ik zie meer toekomst
in het opnemen van OO features in iets zoals e.g. koffice.
Wordt er ten andere nog aan OO gewerkt?

-- 
       greetz, marc
 
BOFH excuse #378:

Operators killed by year 2000 bug bite.
pgp Key ID: 0xD3562DE1
     Key fingerprint = 890C E47F 1589 F240 9CC8  C60C 510A 63D3 D356 2DE1
Linux scorpius.dyndns.org 2.4.19-pre4 #1 Tue Apr 2 22:47:06 CEST 2002 i686 unknown
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020405/143a6fee/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list