[openstandaarden] -> [VOS]

Marc Leeman marc.leeman at ieee.org
Fri Apr 5 12:45:07 CEST 2002


On Fri, Apr 05, 2002 at 12:21:33PM +0200, Mattias Campe wrote:
> link lijkt niet te werken :(

Efkens wachten, hier gaat het perfect.
> 
> men wil (of bedoelde je dat met "Ik zie meer toekomst
> in het opnemen van OO features in iets zoals e.g. koffice."?). 

Ik denk dat iedereen het er wel over eens is dat koffice minder
functionaliteit heeft dan O.O.
Ik bedoelde dus o.a. die import/export filters overnemen e.d.
Bovendien is O.O. nogal een monster als je het start (en installeerd).
Diene deb package is _huge_.
KOffice lijkt me dan iets modulairder, ...

> Jup, heb daarnet nog gekeken op openoffice en de news-sectie is laatst 
> geupdate op 2 april, wellicht dat ze dus ook nog aan het werken zijn aan 
> OpenOffice zelf.

Kewl, niettegenstaande alle opmerkingen, blijft het een goed pakket
natuurlijk.

-- 
       greetz, marc
 
BOFH excuse #417:

Computer room being moved.  Our systems are down for the weekend.
pgp Key ID: 0xD3562DE1
     Key fingerprint = 890C E47F 1589 F240 9CC8  C60C 510A 63D3 D356 2DE1
Linux scorpius.dyndns.org 2.4.19-pre4 #1 Tue Apr 2 22:47:06 CEST 2002 i686 unknown
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020405/f7b4c99a/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list