[openstandaarden] emails voor open standaarden

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Mon Apr 8 13:43:58 CEST 2002


On Sun, Apr 07, 2002 at 10:16:46PM +0200, Kris Luyten wrote:
> Zou het geen goed idee zijn om al de emails die reeds verstuurd zijn ivm open 
> standaarden te bundelen op een website? Ik weet dat je ook met 
> groups.google.com kan zoeken, maar een overzichtje krijgen en kunnen zien of 
> er ooit een antwoord op geformuleerd is, zou handig zijn. Kan je ook een ruw 
> idee krijgen van de "bestokingsfaktor" van een bepaald email adres. 
> Als er op een email geantwoord is kan daar het antwoord van die persoon niet 
> bijstaan spijtig genoeg: dat is tegen de privacy-wetgeving in denk ik.

IANAL maar is een e-mail die jij zendt, waar in de e-mail niet uitdrukkelijk
staat dat er derde partijen de e-mail-inhoud inzien (of via Cc: of
in de body zelf) ook niet prive-correspondentie tussen jouw en de recipient?
Ik dacht nl dat een e-mail pas mag publiek gemaakt worden indien beide
partijen akkoord gaan...

Mvg,
	Sven Vermeulen

-- 
 Proposed error-message:
	Windows NT crashed.
	I am the Blue Screen of Death.
	No one hears your screams.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020408/c65605fa/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list