[openstandaarden] Waarom open standaarden - draft tekst voor webpagina - nu met attachment ;-)

Wim Stubbe alien at alienservices.dyndns.org
Wed Apr 10 16:25:43 CEST 2002


Rekening houden met onderstaande opmerkingen heb ik de html-pagina in bijlage 
aangepast.


On Monday 08 April 2002 15:20, Herman Bruyninckx wrote:
> - Ik vind de inleiding wat te sterk: ``Wij geloven in vrijheid van
>  meningsuiting en het recht op informatie. Het internet is een
>  uitstekend hulpmiddel om deze doelstellingen te bewerkstelligen. Om te
>  waarborgen dat informatie ook werkelijk door iedereen bereikt kan
>  worden moeten echter een paar eenvoudige regels gerespecteerd
>  worden.''
>
>  Ik zou dit afzwakken tot ``Om te waarborgen dat elektronische
>  informatie door iedereen gelezen en gebruikt kan worden moeten een
>  paar eenvoudige regels gerespecteerd worden.''
>
> - ``* De formaten die gebruikt worden om de informatie weer te geven
>  moeten op elke moderne browser en besturingssysteem beschikbaar
>  zijn.''
>
>  Een formaat is niet `beschikbaar' maar wel verwerkbaar door
>  software. En eigenlijk gaat het over de `mogelijkheid om te
>  verwerken' en niet over de aanwezigheid van verwerking op zich. Dit
>  laatste is een veel te sterke eis: als bijvoorbeeld op BeOS geen
>  programma bestaat om een of ander open formaat te lezen dan zou de
>  standaard niet open zijn...
>
> - `produkten' -> `producten' volgens de nieuwe spellingsstandaard :-)
>
> - `Open standaarden en webpagina's voor bedrijven'. Hier vergeet je
>  een belangrijk aspect: het consistent programmeren voor de open
>  standaard is altijd (en zeker op termijn) veel goedkoper dan het
>  programmeren voor verschillende browsers die men wil/moet
>  ondersteunen.
>
> - e-government: gaat verder dan het web alleen.
>  Ik zou hier geen bold gebruiken, want waarom in deze paragraaf wel
>  en in de andere niet...?
>  Ik zou er ook bij zetten dat het de _plicht_ is van de overheid om
>  open standaarden te gebruiken omdat anders bepaalde producenten een
>  oneerlijk voordeel krijgen. (= hefboomswerking van de overheid.)
>  Hetzelfde argument geldt voor het onderwijs.
>
> - Ik zou nog in de inleiding een lijntje zetten over het verschil
>  tussen software en bestandsformaten, en dat we enkel voor de
>  openheid van de bestandsformaten ijveren.
> Herman
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020410/27924cd1/belang-0002.html


More information about the Openstandaarden mailing list