[openstandaarden] Testsite online

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Wed Apr 10 18:01:56 CEST 2002


On Wed, Apr 10, 2002 at 05:48:51PM +0200, Sven Vermeulen wrote:
> Wel, ik heb de aanpassingen gemaakt aan de files (voorgestelde headers
> toegevoegd). Als die testsite in orde blijkt (incl. W3C Validatie)
[...]

Niet dus, en der zit nog wa werk in. Ik kan valideren onder de URI
http://openstandaarden.lugwv.be/testsite/index.html maar blijkbaar is xhtml
heel wa anders dan html. En daar het merendeel van de code met xhtml-tags
werkt (bv afsluiten van lege dinges met "/>") is het definieren van een
"lagere" HTML-versie (bv 4.01 Transitional, die nogal veel toelaat) ook niet
een optie.

Vreemd eigenlijk, ik dacht dat OSWD enkel HTML-validated ontwierpen
toeliet...

(/me checks oswd.org)

Ah, now I get it, das een recente maatregel en dit ontwerp is van voor deze
maatregel...

Afin, we zullen wel zien.

Mvg,
	Sven Vermeulen

-- 
How do you power off this machine?
  ~(Linus, when upgrading linux.cs.helsinki.fi, and after using the 
    machine for several months.)

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020410/ef04e03e/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list