[openstandaarden] Testsite online

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Wed Apr 10 17:48:51 CEST 2002


On Wed, Apr 10, 2002 at 05:38:14PM +0200, ZipKid wrote:
> Liever zou ik met een Linux-kernel systeem werlken waar er versies
> van de code beschikbaar gesteld worden en de developpers kunnen patchen
> creeren en insturen. 

Linux-kernel werkt nu met bitkeeper waarvan de repository ook online
beschikbaar is. Pech :)

> Ik denk ook dat we best eerst de site in php omzetten om de algemene
> beheerbaarheid en eventuele database access te vergemakkelijken.

Wel, ik heb de aanpassingen gemaakt aan de files (voorgestelde headers
toegevoegd). Als die testsite in orde blijkt (incl. W3C Validatie) dan kunnen
we deze online smijten (dus in de rootdir) en beginnen aan een php-site. Maar
ik vind het persoonlijk belangrijk dat we eerst een site online krijgen waar
er al iets mee te doen is.

Dat wil dus ook zeggen vulling! Niet enkel layout...

Just my € 0.02,

Mvg,
	Sven Vermeulen

-- 
The memory management on the PowerPC can be used to frighten small
children. (Linus Torvalds.)

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020410/ea85abca/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list