[openstandaarden] Testsite online

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Thu Apr 11 00:53:48 CEST 2002


On Thu, Apr 11, 2002 at 12:24:31AM +0200, ZipKid wrote:
> Ok, ik ga een dezer os-dev2openstandaarden.be aanmaken. Ik meld hier wel
> waar en wanneer die lijst & de source beschikbaar zal zijn.
> De site maintainers kunnen dan de patches van de maillist afhalen.

Over site gesproken, 'k heb gezegd dat ik dat in orde ging maken tegen
"morgen" (i.e. vandaag) eh :-)

http://www.openstandaarden.be, nu HTML 4.01 Transitional Validated... op de
mailinglistarchive na. Maar wie daarover valt is een kniesoor.

Ja sorry dat het geen XHTML is. Ik wil gerust XHTML leren, maar niet vandaag.
Mijn kennis is dus beperkt tot HTML-versies.

Ik heb, zoals je dus al kan zien, mezelf de vrijheid gegeven om de "testsite"
al als officiele site te nemen. Er is nergens inhoud veranderd, layout is
gewoon aangepast. Ik denk niet dat er mensen daar problemen mee hebben? Er is
een backup van de oude site moest het nodig zijn (maar 'k zou me verwonderen
waarom).

Als ik zaken ben vergeten die in de thread zijn geweest en die ik vergeten
ben, remind me plz...

Mvg,
	Sven Vermeulen

-- 
"Steve Balmer, CEO of Microsoft, recently referred to LINUX as a cancer.
 Unsurprisingly, that's incorrect; LINUX was released on August 25th,
 1991 and is therefor a virgo."
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020411/c3daf479/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list