[openstandaarden] Testsite online

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Thu Apr 11 01:15:50 CEST 2002


On Thu, Apr 11, 2002 at 01:02:27AM +0200, Philip Paeps wrote:
> Op een kwartiertje heb je XHTML door.  Stuur misschien zodra die 'dev' list er
> is een tarballetje van de files op, dan kan ik of iemand anders ze vertalen?
[...]
> Geen problemen mee -- ziet er goed uit zo.  Work in progress, misschien, maar
> mag toch al gezien worden!

Work-in-progress idd. 't Is gewoon dat we een site'ke hebben. Op de komende
mailinglist kunnen we dan es filosoferen over de correcte layout, het
al-dan-niet gebruik van PHP Templates, hoe we MySQL-mogelijkheden er 
optimaal in kunnen gebruiken, wat er precies op moet staan, ...

Mvg,
	Sven Vermeulen
	(now going to bed :)

-- 
Taking advice on what the GPL means from Microsoft is like taking
Stalin's word on the meaning of the US Constitution. ~(Eben Moglen)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020411/6dacfba4/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list