[openstandaarden] Testsite online

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Fri Apr 12 10:24:33 CEST 2002


On Fri, Apr 12, 2002 at 09:37:03AM +0200, Luk Vermeylen wrote:
> nog een hint: kan je in het onderschrift copyleft een link verwerken
> naar de uitleg daarvoor?

Wat vind je van het volgende: we wachten totdat de nieuwe mailinglist
beschikbaar is waarop de ontwikkeling van de site wordt besproken?

Voor zover ik het mij herinner is de _huidige_ site niets meer dan een
tijdelijke oplossing totdat we een nieuwe site creëren die voldoet aan de
wensen van iedereen. 

Mvg,
	Sven Vermeulen

PS Ik zal de hier nog voorgestelde aanpassingen straks maken - op XHTML na.

-- 
 A host is a host,
 From coast to coast
 And nobody talks to a host that's close,
 Unless the host that isn't close
 Is busy, hung, or dead.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020412/3fa472f1/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list