[openstandaarden] Testsite online

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Fri Apr 12 10:48:16 CEST 2002


On Fri, Apr 12, 2002 at 09:37:03AM +0200, Luk Vermeylen wrote:
> nog een hint: kan je in het onderschrift copyleft een link verwerken
> naar de uitleg daarvoor?

Ik kan dat, maar je zit dan met het probleem van de talen. Er werd geopperd
om zoveel mogelijk op de site in het Nederlands te houden. De term copyleft
is Engels, alsook de uitleg daarover
(http://www.fsf.org/copyleft/copyleft.html). Ik stel voor om het woord
copyleft algemeen, samen met het $copy; symbool, van de site te weren?

Mvg,
	Sven Vermeulen

-- 
 Proposed error-message:
	Yesterday it worked
	Today it is not working
	Windows is like that
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020412/aedcc19f/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list