[openstandaarden] Testsite online

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Fri Apr 12 10:51:09 CEST 2002


On Fri, Apr 12, 2002 at 08:52:45AM +0200, Mattias Campe wrote:
> Is het bv. mogelijk om ons e-mail adres volledig weg te laten? Als ze 
> ons bv. echt willen contacteren kunnen ze subscriben op de mailingslist.

Vondrix of ZipKid: kunnen jullie eens zien of het mogelijk is om van de
archieven de e-mailadressen te weren?

Mvg,
	Sven Vermeulen

-- 
 Proposed error-message:
	Three things are certain:
	Death, taxes, and lost data.
	Guess which has occurred.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020412/20af6fe6/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list