[openstandaarden] een 'peter' voor openstandaarden

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Sat Apr 13 14:31:22 CEST 2002


On Sat, Apr 13, 2002 at 02:01:41PM +0200, Dieter Van Uytvanck wrote:
> - Er staat nog geen definitie van Open Standaarden

Feel free... alle pagina's zijn statische HTML, dus wget de site, maak je
aanpassingen en zet ze op de mailinglist. Of als je een goede
nederlandstalige definitie vindt op het internet over "Open Standaarden" mail
ze dan door, dan kan ik ze verwerken in de site.
 
> - Wanneer de meest moderne formaten niet "verwekbar"

Ik heb een grep gedaan op "verwekbar" maar niets gevonden. Misschien dat
ZipKid dit al aangepast had?

> - blinden, zij hebben geen boodschap aan visuele hoogstaande 
>
> daar zou ik "visueel hoogstaande" van maken, want zo hoogstaand vind ik 
> Flash nu niet :-)

Done.

> - s/ICT sector/ICT-sector/

Done.

> - in de laatste zin van waarom.html staat "hefboomswerking"

Idd. Goed opmerkingsvermogen...

Mvg,
	Sven Vermeulen
-- 
"First they ignore you. Then they laugh at you. Then they fight you.
 Then you win." ~(Mohandas K. Ghandi)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020413/63642fd7/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list