[openstandaarden] emails voor open standaarden

Marc Leeman marc.leeman at ieee.org
Mon Apr 15 11:34:54 CEST 2002


Heb jij een mail gezonden aan mij persoonlijk verleden week. Ik was op
conferentie, en in de poging om mijn mails te kuisen heb ik er een paar
teveel gekuist.
 
 :)

En ik bendus ook lui in plaats van moe, anders zou ik mijn procmail logs
kunnen bekijken :P

-- 
       greetz, marc
 
BOFH excuse #100:

IRQ dropout
pgp Key ID: 0xD3562DE1
     Key fingerprint = 890C E47F 1589 F240 9CC8  C60C 510A 63D3 D356 2DE1
Linux scorpius.dyndns.org 2.4.19-pre4 #1 Tue Apr 2 22:47:06 CEST 2002 i686 unknown
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020415/b7c87e71/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list