[openstandaarden] emails voor open standaarden

Marc Leeman marc.leeman at ieee.org
Mon Apr 15 11:58:16 CEST 2002


> Heb jij een mail gezonden aan mij persoonlijk verleden week. Ik was op
> conferentie, en in de poging om mijn mails te kuisen heb ik er een paar
> teveel gekuist.
>  
>  :)
> 
> En ik bendus ook lui in plaats van moe, anders zou ik mijn procmail logs
> kunnen bekijken :P

En vandaag precies ook half blind dat ik niet gezien heb dat ik naar de
Reply-To mailde, in plaats van de From.

Sorry, heeft dus niets te maken met Open Standaarden...

gr. Ga weer eens meer koffie gaan halen, het is precies nodig.
Nu nog eens door bcol lopen en zien wat ik verleden week gemist heb, ...
Amai zeg, 800+ postings. 

k.


-- 
       greetz, marc
 
BOFH excuse #37:

heavy gravity fluctuation, move computer to floor rapidly
pgp Key ID: 0xD3562DE1
     Key fingerprint = 890C E47F 1589 F240 9CC8  C60C 510A 63D3 D356 2DE1
Linux scorpius.dyndns.org 2.4.19-pre4 #1 Tue Apr 2 22:47:06 CEST 2002 i686 unknown
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020415/c311d683/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list