[openstandaarden] Lijst met formaten online

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Mon Apr 15 12:49:34 CEST 2002


On Mon, Apr 15, 2002 at 11:40:49AM +0200, Marc Leeman wrote:
[... slecht geconditioneerde matrices/lineaire vgln oplossen ...]

> Ik denk dat iedere ingenieursopleiding dat heeft. Wij gebruikten
> lindo/lingo en gino :)
[...]
> Zat in die boek van Operations Research, ... die dingen leken me deftig
> te werken, maar zijn waarschijnlijk niet
> 1. platform onafhankelijk
> 2. open source
> 
> hm, zou wel interessant zijn om eens te zien welke OS alternatieven
> daarvoor zijn, ... 

Wel, ik weet niet in welke mate het deftig is, maar wij krijgen er toch
allesinds les mee in Numerieke: MatLAB. En daar je vroeg achter een OS
alternatief: GNU/Octave. Het is compatible met MatLAB en laat volgens wat ik
vernomen heb grotere precisies toe.

http://www.octave.org

Mvg,
	Sven Vermeulen

-- 
 Proposed error-message:
	Serious error.
	All shortcuts have disappeared.
	Screen. Mind. Both are blank.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020415/11d1282b/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list