[openstandaarden] Agendapunten volgende meeting

Energon energon_ at yahoo.com
Thu Apr 18 17:10:13 CEST 2002


--- Energon <energon_ at yahoo.com> wrote:
> Voorstel voor agendapunten volgende meeting:
> 
> 1. statuten OpenStandaarden vzw vastleggen. (zie onderaan)
> 2. structuur (hoort ook wat bij statuten), o.a. "Raad van Beheer"
> 3. ...

'k Heb weer niks te doen op't werk, dus hier een voorstel voor een mogelijke
structuur. Ik dacht aan een soort matrix-systeem, waarbij voor elke rij en elke
kolom een verantwoordelijke is. Mijn voorstel gaat ervan uit dat we veel
actieve leden zullen hebben... *crosses his fingers*

Een eenvoudig voorbeeld: (best fixed-size font gebruiken)

K1 = verantwoordelijke werkgroep overheid
K2 = verantwoordelijke werkgroep onderwijs

R1 = verantwoordelijke website
R2 = verantwoordelijke briefwisseling
R3 = verantwoordelijke financiën

Structuur |   K1    |    K2    | ...
----------+----------------+----------------+--
R1    | K1,R1= pers. | K2, R1= pers. |
     | binnen overh. | binnen onderw. |
     | verantw. vr  | verantw. vr  |
     |  website   |  website   |
----------+----------------+----------------+--
R2    | K1, R2     | K2, R2     |
----------+----------------+----------------+--
R3    | K1, R3     | K2, R3     |
----------+----------------+----------------+--
...    |        |        |

Deze structuur is redelijk flexibel:
 - indien er iemand wegvalt, kan die gemakkelijk vervangen worden
  bv: (K1,R1) valt weg => R1 weet alles ivm de site, K1 weet alles ivm
overheid
    R1 valt weg => (K1,R1), (K2,R1), (Kx, R1) weten voorlopig wat ze moeten
doen en kunnen nog altijd bij elkaar terecht
 - bij vergaderingen is het genoeg dat de verantwoordelijken aanwezig zijn
 - men kan kleine vergaderingen gemakkelijk per rij of kolom organizeren
  bv. voor algemene wijzigingen v.d. website kan R1 alle (Kx, R1) contacteren
 - ...

De taken (rijen en kolommen) moeten ook nog gedefinieerd worden.
Dit is mijn voorstel, verbeteringen, andere voorstellen, ... zijn altijd
welkom.  


Tijd voor een tas koffie...


Frank aka Energon

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Yahoo! Tax Center - online filing with TurboTax
http://taxes.yahoo.com/More information about the Openstandaarden mailing list