[openstandaarden] statuten

Energon energon_ at yahoo.com
Fri Apr 19 19:24:42 CEST 2002


--- Mark Van den Borre <mark at musicaliberata.org> wrote:
> Excuseer mij de ietwat morbide redenering, maar als je dood bent, betaal
> je over het algemeen je lidgeld niet...

Hmm... mijn Economische ideeën kwamen weer boven: indien een lid sterft in
januari, na zijn lidgeld gestort te hebben, dan is hij nog lid tot het einde
van het jaar... Hoe gaan we dan die oproepingsbrief voor de AV bij hem/haar
krijgen? :-p

> 
> > Art. 8. Het lid dat zijn jaarlijkse bijdrage niet stort, wordt de
> facto
> > als ontslagnemend beschouwd.
> En een overleden lid? Of staat dat in de wet van 27 juni 1921?
> 

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Yahoo! Tax Center - online filing with TurboTax
http://taxes.yahoo.com/More information about the Openstandaarden mailing list