[openstandaarden] statuten

Mark Van den Borre mark at musicaliberata.org
Fri Apr 19 18:32:47 CEST 2002


Excuseer mij de ietwat morbide redenering, maar als je dood bent, betaal
je over het algemeen je lidgeld niet...

> Art. 8. Het lid dat zijn jaarlijkse bijdrage niet stort, wordt de
facto
> als ontslagnemend beschouwd.
En een overleden lid? Of staat dat in de wet van 27 juni 1921?
More information about the Openstandaarden mailing list