[openstandaarden] statuten

Marc Leeman marc.leeman at ieee.org
Fri Apr 19 22:17:17 CEST 2002


Als het nodig is, kan ik het "pro deo" door een paar advocaten laten
nalezen. Een die het correct doet, en een die de vieze truukskes kent...

Kan interesting zijn :)
Laat maar iets weten...

-- 
       greetz, marc
 
BOFH excuse #426:

internet is needed to catch the etherbunny
pgp Key ID: 0xD3562DE1
     Key fingerprint = 890C E47F 1589 F240 9CC8  C60C 510A 63D3 D356 2DE1
Linux scorpius.dyndns.org 2.4.19-pre4 #1 Tue Apr 2 22:47:06 CEST 2002 i686 unknown
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020419/e07547fe/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list