[openstandaarden] statuten

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Sat Apr 20 18:29:39 CEST 2002


On Fri, Apr 19, 2002 at 08:11:41PM +0200, Wim Stubbe wrote:
> > Zij moeten bij ontbinding van de Vereniging aan elk van de
> > stemgerechtigde leden alsook aan de Debian GNU/Linux organisatie bezorgd
> > worden in een open en standaard formaat.
[...]
> De reden van het vermelden van Debian GNU/Linux snap ik niet. 

/me neither. Het gaat hier over "publieke" software die de sOs zou gecreëerd
hebben en dat bij ontbinding van de sOs vzw, ieder lid alsook de Debian
GNU/Linux-organisatie daarvan een copy zou krijgen. Afin, zo interpreteer ik
die tekst toch.

Is de FSF, of de GNU Foundation, hier niet meer aangewezen?

PS Naais work met de statuten...

Mvg,
	Sven Vermeulen

-- 
You might as well skip the Xmas celebration completely, and instead
sit in front of your Linux computer playing with the 
all-new-and-improved Linux kernel version. ~(Linus Torvalds)

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020420/f9ca1f29/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list