[openstandaarden] mailinglist

Marc Leeman marc.leeman at ieee.org
Sat Apr 20 10:52:00 CEST 2002


> en een /robots.txt bestandje maken
> hoe dit moet, kan je vinden op onze vriend google

Euhm, OK.
Maar houden onze vrienden van de e-mail harversters zich wel aan die
conventies in een robots.txt bestand? That is the question...
(ik heb ook al een robots.txt moeten gebruiken om te vermijden dat
!$%!$#^!~ die mannen mijn site dl'en (+1.5 Gb) gr.

-- 
       greetz, marc
 
BOFH excuse #368:

Failure to adjust for daylight savings time.
pgp Key ID: 0xD3562DE1
     Key fingerprint = 890C E47F 1589 F240 9CC8  C60C 510A 63D3 D356 2DE1
Linux scorpius.dyndns.org 2.4.19-pre4 #1 Tue Apr 2 22:47:06 CEST 2002 i686 unknown
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020420/df333f39/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list