[openstandaarden] mailinglist

Marc Leeman marc.leeman at ieee.org
Sat Apr 20 11:05:22 CEST 2002


> (ik heb ook al een robots.txt moeten gebruiken om te vermijden dat
> !$%!$#^!~ die mannen mijn site dl'en (+1.5 Gb) gr.

Euh,
robots.txt om te vermijden dat de google bots de site niet indexten,
maar die dl-progs trokken zich daar niets van aan. Dan maar ^Mozilla-4.0
geband, aangezien IE daar onder valt (en veel van die dingskes),
redelijk safe daarna.

-- 
       greetz, marc
 
BOFH excuse #294:

PCMCIA slave driver
pgp Key ID: 0xD3562DE1
     Key fingerprint = 890C E47F 1589 F240 9CC8  C60C 510A 63D3 D356 2DE1
Linux scorpius.dyndns.org 2.4.19-pre4 #1 Tue Apr 2 22:47:06 CEST 2002 i686 unknown
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020420/f6638b70/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list