[openstandaarden] Tekst ivm nadelen Word-documenten?

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Tue Apr 23 16:56:07 CEST 2002


On Tue, 23 Apr 2002, Sven Vermeulen wrote:

> Ik heb er persoonlijk niets op tegen dat iemand Microsoft-software
> gebruikt, zolang de nadelen die ze ervan ondervinden hun werk niet
> verhinderd of mij zelf treffen.

Afin, hier dat tekstje. Het is een opsomming van nadelen. De tekst zelf is
niet belangrijk, eerder de vraag of we dergelijke teksten op de site
zouden plaatsen of niet (al dan niet veralgemeend).

Mvg,
	Sven Vermeulen

-- 
 I thought I saw a pussycat...
 I did! I did! I did saw a pussycat!
 			(Tweety)
-------------- next part --------------
Waarom geen Word-bestanden?

- Het formaat is niet open. Hierdoor zijn er maar weinig programma's die correct een Word-bestand kunnen weergeven. Dit privilege is quasi compleet in handen van Microsoft Word zelf. Men verplicht dus de ontvanger om Microsoft Word aan te schaffen (duur product!) en indirect dus tevens de besturingssystemen Microsoft Windows of Apple's MacOS (ook dure producten).

- Word-documenten zijn vatbaar voor virussen. Daar een virus immense schade kan aanrichten is men dus verplicht om een groot risico te nemen alsook een anti-virusprogramma te installeren. 

- Word-documenten zijn, i.t.t. andere, open formaten, volumeus. Een Word-document met gewone, niet-geformatteerde tekst (u zou versteld staan van het percentage Word-documenten dat hieraan voldoet) neemt al gauw 100 tot 1000 keer meer ruimte in dan een gewone plain/text bestand dat dezelfde inhoud heeft. Analoge redeneringen gelden voor geformatteerde tekst (versus PDF, HTML, ...).

- De lay-out van een afgewerkt Word-document is niet vast. Afhankelijk van je printerinstellingen en Word-versie is de lay-out keer op keer verschillend, soms zelfs met afschuwelijke resultaten tot gevolg. PDF bijvoorbeeld heeft dit nadeel niet.

- Word-formaten tussen de verschillende Microsoft Word-versies zelf verschillen. Er is enkel achterwaardse compatibiliteit aanwezig. Indien men een document met een bepaalde Word-versie schrijft is deze meestal niet leesbaar met oudere Microsoft Word-versies. Dit resulteert in een extra handeling voor de auteur: deze dient zich altijd aan te passen naar de Word-versie van zijn voorhanger door zijn document op te slaan in het formaat van een lagere Word-versie met mogelijk functionaliteits- en lay-out-verlies. Meestal zal de auteur dus zijn bestand opslaan in het Word95-formaat.


More information about the Openstandaarden mailing list