[openstandaarden] steden en gemeenten = mogelijk doelwit ?

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Thu Apr 25 17:01:55 CEST 2002


On Thu, Apr 25, 2002 at 04:55:19PM +0200, Andy Goossens wrote:
> OK, daar moeten dus ook iets aan doen. Maar ik zou eerder in het begin mikken 
> op de "grote vissen" zoals Leuven, Brussel, Antwerpen, ... 

Laten we eerst in onze eigen boezem kijken en ervoor zorgen dat alles van ons
(website, mailinglistarchieven incluis, vzw-statuut) in orde komen. Eenmaal
dat gedaan, kunnen we de eerste Algemene Vergadering houden en ons eens
bezighouden met die actiepunten.

Tenzij je momenteel doelt op individuele acties uiteraard...

Mvg,
	Sven Vermeulen

-- 
You might as well skip the Xmas celebration completely, and instead
sit in front of your Linux computer playing with the 
all-new-and-improved Linux kernel version. ~(Linus Torvalds)

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020425/34cc1760/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list