[openstandaarden] steden en gemeenten = mogelijk doelwit ?

Gert Everaert gever at ruca.ua.ac.be
Thu Apr 25 17:03:32 CEST 2002


----- Original Message -----
From: Stubbe Wim 789070042 <wim.stubbe at b-rail.be>
To: <openstandaarden at openstandaarden.be>
Sent: Thursday, April 25, 2002 5:48 PM
Subject: Re:[openstandaarden] steden en gemeenten = mogelijk doelwit ?


> Gert Everaert  (25/04/02  15:37):
> >stelt, niet ?? Is dit dan geen mogelijke doelgroep (e.g. gemeente en
> >stadsbestuur) voor een sensibiliseringscampagne ??
> >
> In plaats van gemeente per gemeente aan te pakken zou het beter zijn een
> globale aanpak hiervoor te gebruiken. Hiervoor zouden we te weten moeten
komen
> of er een overkoepelende orgganisatie is die we kunnen aanspreken.
Misschien de
> federale of gewestelijke of provinciale overheden.... ? Of een of andere
> vereniging voor gemeenten.
>
> Iemand een idee welk aanspreekpunt een goed begin zou zijn?

Ik vermoed dat deze infopagina's zuiver de verantwoordelijkheid zijn van de
steden en gemeenten zelf, en dat er geen overkoepelende instantie bestaat
die hieromtrent enige regelgeving heeft. Ik denk dus ook dat het uit
onwetendheid is dat deze .doc bestanden daar staan.

Het beste lijkt me om via het provinciebestuur te gaan. Een van hun taken is
namelijk : (uit www.provant.be)
1) Het uitoefenen van het administratief toezicht op de ondergeschikte
besturen (vooral gemeentebesturen) is een eerste opdracht.
Het is vooral de Gouverneur die een toezichtsbevoegdheid heeft op de
beslissingen van de gemeenteraden en de OCMW-raden omtrent hun personeel,
hun begrotingen en hun goederen en op de naleving van de wet op de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.More information about the Openstandaarden mailing list