[openstandaarden] steden en gemeenten = mogelijk doelwit ?

Sven Vermeulen sven.vermeulen at rug.ac.be
Thu Apr 25 17:18:32 CEST 2002


On Thu, Apr 25, 2002 at 05:18:15PM +0200, Andy Goossens wrote:
> Individueel werken zou ik toch afraden.

'k Wou zeggen dat je individueel de nodige mensen mailt met daarin je eigen
commentaar over het feit dat het weeral Word-documenten zijn.

Mvg,
	Sven Vermeulen

-- 
Unix, MS-DOS and Windows NT (also known as the Good, the Bad and the
Ugly). ~(Matt Welsh)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 232 bytes
Desc: not available
Url : http://openstandaarden.be/pipermail/openstandaarden/attachments/20020425/71646ed5/attachment-0002.pgp


More information about the Openstandaarden mailing list