[openstandaarden] Standaarden aanraden ?

Rik Boven rboven at boven.net
Mon Aug 5 15:42:36 CEST 2002


On Mon, 5 Aug 2002, Herman Bruyninckx wrote:
> Wat m.i. _wel_ kan is een aantal `opinie' artikels plaatsen, met
> kritische persoonlijke opmerkingen van min of meer bekende personen in
> het domein. Bijvoorbeeld een interview met een IT-verantwoordelijke
> van een groot bedrijf, een overheidsdienst, etc. Zolang het duidelijk
> is dat het hier om duiding en opinie gaat is dat een toegevoegde
> waarde. Zo werken kwaliteitskranten ook.

Yup yup, dan nemen 'wij' immers geen stelling, dan is de mening van die 
persoon :))

Subtiel verschil, doch belangrijk. Maar het is een zeeer goed idee!!


Go Herman!

Rik-- 

 ( Rik Boven ) && ( rik at boven.net ) && ( rik.boven.net )
 (             42             )
More information about the Openstandaarden mailing list