[openstandaarden] Standaarden aanraden ?

wouter at grep.be wouter at grep.be
Mon Aug 5 23:21:39 CEST 2002


On Mon, 5 Aug 2002, Rik Boven wrote:
> Standaarden aanraden kost je heel veel geloofwaardigheid. Als wij bv. 
> Ogg/Vorbis zouden aanraden kunnen we niet meer rekenen op de eventuele 
> Real (die pas hun code/protocol hebben opgegooid).
> 
> Wij moeten ons richten op het 'open' zijn van de standaard, niet op de 
> inhoud.

In principe heb je gelijk, maar dat maakt dat een standpunt van OSB heel
'sec' gaat worden, en moeilijker verteerbaar voor 'de gewone mens' (al
is die 'gewone mens' moeilijk definieerbaar). Daarnaast kan het ontbreken
van positieve adviezen (en het afkraken van standaarden die gesloten
zijn) OSB een negatief imago geven, in plaats van het imago een
constructieve groep te zijn.

Ik denk dat je een verschil moet maken tussen stellingen à la 'Voor het
verspreiden van gedigitaliseerde muziek is Ogg Vorbis de beste kandidaat'
en 'Voor het verspreiden van gedigitaliseerde muziek is Ogg Vorbis een
mogelijkheid' of zelfs 'In plaats van met gesloten standaarden zoals 
Windows Media te werken, had partij X beter een standaard gebruikt zoals 
Ogg Vorbis, MP3 of Real'.

Toch?

-- 
wouter at grep dot be

"Human knowledge belongs to the world"
  -- From the movie "Antitrust"
More information about the Openstandaarden mailing list