Re(2): [openstandaarden] Standaarden aanraden ?

Wouter Verhelst wouter at grep.be
Wed Aug 7 19:24:42 CEST 2002


On Tue, Aug 06, 2002 at 09:05:00AM +0100, Stubbe Wim 789070042 wrote:
> Je redenering is goed, de verwoording zal iets moeilijker worden om niet te
> evolueren naar het promoten van standaarden.

Klopt. Dat was dan ook net mijn punt: deze vereniging mag, of beter
gezegd moet, subjectief zijn; immers, door het feit dat we Open
Standaarden willen promoten ten koste van Gesloten Standaarden, hébben
we al een stelling ingenomen, en kan je onmogelijk een uitspraak van OSB
als objectief benaderen. Daar moet je inderdaad mee oppassen, maar
daarom is het nog niet zo dat we onze mening over bepaalde zaken niet
mogen uiten.

Waar Rik over sprak, het vergelijken van twee standaarden op puur
technische gronden, is inderdaad onze taak niet. Maar het vergelijken
van twee standaarden op hun al dan niet open zijn is dat duidelijk wél.
Het moet alleen duidelijk zijn dat een stellingname van OSB niet
definitief is; wanneer een gesloten standaard open wordt, is dat plots
wel een 'goeje'.

Er moet een verschil zijn tussen 'Dat is een goede standaard, en dat is
een slechte' aan de ene kant, en 'Volgens OSB is dat een slechte
standaard, want...' aan de andere kant. Het eerste suggereert
objectiviteit bij het uiten van een mening (en dat is verkeerd, tenzij
aan de toog); het tweede doet dat niet.

> Er is op zich niets mis met een
> goed geargumenteerde lijst van concurrerede standaarden waarbij voor- en
> nadelen opgesomt worden. In een korte samenvatting kunnen we ev. wel zetten wat
> _wij_ beter vinden op basis van die voor- en nadelen, maar we mogen geen
> oordeel vellen. De gebruiker beslist.

We mogen duidelijk wel oordelen vellen. Alleen moet het duidelijk zijn
waarop die oordelen gebaseerd zijn. Ze mogen niet gebaseerd zijn op
technische of objectieve argumenten; ook kan het niet zijn dat mensen de
indruk krijgen dat het oordeel gebaseerd is op technische of objectiefe
argumenten. Maar wanneer uit de formulering duidelijk blijkt dat het
gaat om een oordeel geveld uit een formeel omschreven mening, kan de
gebruiker beslissen of hij al dan niet akkoord gaat met die mening.

[...]
> lame: open mp3 alternatief, geen patenten, werkt op mp3-speler

Da's niet correct, BTW: LAME mag dan officiëel geen mp3-encoder zijn en
buiten het patent van het Fraunhofer-instituut vallen, dat is alleen zo
omdat het patent op het MP3-algoritme geen sources omvat (of omdat het
Fraunhofer-instituut dat negeert, dat laat ik in het midden) wanneer
die bedoeld zijn voor studiedoeleinden. Da's een omzeilen van het
patent. Wanneer je LAME compileert en de gecompileerde versie verspreid,
valt dat wel binnen het patent, en kan je het Fraunhofer-instituut op je
dak krijgen. Hoewel het om identiek dezelfde software gaat.

Rg,

WouterMore information about the Openstandaarden mailing list