[openstandaarden] VLACO vs openstandaarden.be

Mattias Campe mattias.campe at rug.ac.be
Fri Aug 9 14:02:15 CEST 2002


Hoi,

vraag me ook niet hoe het komt, het valt niet te rijmen, milieu en
informatica, toch ben ik in beiden enorm geïnteresseerd. Zo kwam ik op
http://www.vlaco.be/overvlaco/overvlaco.html terecht waar me volgende
zaken opvielen (misschien dat je best de tekst volledig zelf leest :p):

<citaten>

- "VLACO, de Vlaamse Compostorganisatie, is een *vzw* die zich tot doel
stelt om..."

- "Het Uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval (*goedgekeurd* door de
Vlaamse *regering* op 21.01.00, B.S. 14.03.00) bevestigt de rol van
VLACO als spilorganisatie inzake organisch afval, zowel op het vlak van
preventie als op het vlak van recuperatie."

- "VLACO vormt de stuwende kracht achter het preventiebeleid van de
Vlaamse overheid als coördinerend en technisch ondersteunend orgaan
tussen OVAM en de Vlaamse intercommunales en gemeenten."

- "VLACO treedt op als begeleider en technisch raadgever tegenover
(startende) composteringsbedrijven."

- "VLACO is geëvolueerd naar een overlegplatform voor al wie bij de
compostering betrokken is, omtrent allerlei aspecten die met
compostering verbonden zijn. VLACO is een sectororganisatie, die de
belangen van haar leden op verschillende terreinen, bijvoorbeeld inzake
wettelijke verplichtingen (VLAREM, VLAREA, KB van 07.01.98), behartigt. "

- etc.

</citaten>

Wat me dus vooral opviel is het contact met de overheid en de wettelijke
verplichtingen... Als wettelijke verplichtingen mogelijk zijn voor het
leefmilieu moet dat zeker ook kunnen voor bestandsformaten/protocollen,
immers, wat natuur is voor onze normale omgeving, zijn open
bestandsformaten/protocollen voor de informaticawereld... Beiden zorgen
ervoor dat er nog te leven valt en dit voor iedereen...

Wie weet lukt het wel om Agaleve deze (lichte) overeenkomst te doen 
inzien, zodat zij er misschien ook een punt van kunnen maken op hun 
agenda. Ik weet dat er ook al hersenspinsels geweest zijn rond het 
oprichten van een "Technologie partij" (zie archieven :p), maar 
misschien is het makkelijker om Agalev hiervan te overtuigen...


Dit wou ik dus eventjes kwijt ;-), ik hoop dat je er iets mee kunt doen.


mvg
Mattias Campe
More information about the Openstandaarden mailing list