[openstandaarden] VLACO vs openstandaarden.be

Mattias Campe mattias.campe at rug.ac.be
Fri Aug 9 14:16:49 CEST 2002


Mattias Campe heeft geschreven:
> Hoi,
> 
> vraag me ook niet hoe het komt, het valt niet te rijmen, milieu en
> informatica, toch ben ik in beiden enorm geïnteresseerd. Zo kwam ik op
> http://www.vlaco.be/overvlaco/overvlaco.html terecht waar me volgende
> zaken opvielen (misschien dat je best de tekst volledig zelf leest :p):
> 
> <citaten>
> 
> - "VLACO, de Vlaamse Compostorganisatie, is een *vzw* die zich tot doel
> stelt om..."
> 
> - "Het Uitvoeringsplan Organisch-Biologisch Afval (*goedgekeurd* door de
> Vlaamse *regering* op 21.01.00, B.S. 14.03.00) bevestigt de rol van
> VLACO als spilorganisatie inzake organisch afval, zowel op het vlak van
> preventie als op het vlak van recuperatie."
> 
> - "VLACO vormt de stuwende kracht achter het preventiebeleid van de
> Vlaamse overheid als coördinerend en technisch ondersteunend orgaan
> tussen OVAM en de Vlaamse intercommunales en gemeenten."
> 
> - "VLACO treedt op als begeleider en technisch raadgever tegenover
> (startende) composteringsbedrijven."
> 
> - "VLACO is geëvolueerd naar een overlegplatform voor al wie bij de
> compostering betrokken is, omtrent allerlei aspecten die met
> compostering verbonden zijn. VLACO is een sectororganisatie, die de
> belangen van haar leden op verschillende terreinen, bijvoorbeeld inzake
> wettelijke verplichtingen (VLAREM, VLAREA, KB van 07.01.98), behartigt. "
> 
> - etc.
> 
> </citaten>
> 
> Wat me dus vooral opviel is het contact met de overheid en de wettelijke
> verplichtingen... Als wettelijke verplichtingen mogelijk zijn voor het
> leefmilieu moet dat zeker ook kunnen voor bestandsformaten/protocollen,
> immers, wat natuur is voor onze normale omgeving, zijn open
> bestandsformaten/protocollen voor de informaticawereld... Beiden zorgen
> ervoor dat er nog te leven valt en dit voor iedereen...
> 
> Wie weet lukt het wel om Agaleve deze (lichte) overeenkomst te doen 
> inzien, zodat zij er misschien ook een punt van kunnen maken op hun 
> agenda. Ik weet dat er ook al hersenspinsels geweest zijn rond het 
> oprichten van een "Technologie partij" (zie archieven :p), maar 
> misschien is het makkelijker om Agalev hiervan te overtuigen...
> 
> 
> Dit wou ik dus eventjes kwijt ;-), ik hoop dat je er iets mee kunt doen.
> 
> 
> mvg
> Mattias Campe

Misschien dat hier ook eens over nagedacht kan worden in hoeverre de 
overheid *verplicht* aan mensen om ze te sorteren (vs het gebruik van 
open standaarden). Hoeveel geld wordt er ook niet gespendeerd aan 
sensibilisatie in scholen en gemeenten: je moet maar eens naar je 
gemeente gaan en kijken hoeveel (gratis) folders er daar niet liggen 
over het milieu, zou zoiets ook nt mogelijk zijn voor open standaarden? 
Natuurlijk "milieu" is een iets grijpbaarder begrip dan "open 
standaarden", maar er kan zeker meer aan sensibilisatie gedaan worden 
dan nu. Milieu vs open standaarden zal natuurlijk nooit een perfecte 
vergelijking zijn, maar misschien dat het kan helpen als argumentatie...

Als ik een PMD-zak buitenzet met daarin mijn moederbord die het 
laatstleden begeven heeft (snik), dan mag ik daar een rode sticker op 
verwachten en mag ik daar mijn moederbord schoon terug uithalen. Wanneer 
ik echter een Word-document e-mail naar een overheidsinstantie is de 
kans groot dat ze het aanvaarden. Opnieuw, het is geen perfecte 
vergelijking, maar ergens is de huidige situatie toch onlogisch??

mvg
Mattias
More information about the Openstandaarden mailing list